Zgodność danych w kwestionariuszu osobowym podlegać będzie dogłębnemu sprawdzeniu.

Możemy stwierdzić, iż każdego roku coraz większa ilość osób stara dostać się do pracy w policji. Nie wszyscy jednak wiedzą, jakie warunki powinno się spełniać, aby pracować w policji. Jak naprawdę wygląda proces rekrutacji do pracy w policji?

 

Niektórzy nie wiedzą, że Komendant Główny Policji przynajmniej raz w roku musi ustalić termin rekrutacji, a także określić dokładnie najmniejszą liczbę osób, jakie planuje się przyjąć do służby. Niezbędne dokumenty wymagane od kandydata. Kandydat powinien nade wszystko dostarczyć podanie z prośbą o przyjęcie do służby. Wymagany jest również dokładnie kompletny kwestionariusz osobowy. Nie można również pominąć wypełnienia świadectw służby czy pracy. Wykształcenie do policji posiada zdecydowanie większe znaczenie aniżeli niektórym się wydaje. Osoba, która nie dostarczy tego dokumentu nie może ubiegać się o przyjęcie do policji. Ważne jest także dostarczenie wojskowej książeczki w sytuacji, gdy dany kandydat do służby byłby objęty ewidencją wojskową. Jak istotne znaczenie posiada ocena wymienionych dokumentów? Jeśli dany kandydat odda już wymagane dokumenty do biura policji, określona komórka org. która zajmuje się sprawą wyboru poszczególnych kandydatów do służby w policji przydzieli tej osobie zarówno numer identyfikacyjny, jak i oceni w zakresie zgodności z wymogami, które są zawarte w ogłoszeniu.

 

Bardzo ważne jest by zaznaczyć, iż prawdziwość danych , które zostały umieszczone w kwestionariuszu podlegać będzie dogłębnemu sprawdzeniu we wszystkich dostępnych przez policję kartotekach, rejestrach czy ewidencjach. Poza tym należy mieć tą świadomość, iż dostarczenie poprzez kandydata niepełnych wymaganych danych może w konsekwencji doprowadzić do wydłużenia okresu kwalifikacyjnego. Natomiast zatajenie prawdy, albo wpisanie błędnych informacji w kwestionariuszu osobowym jest fundamentem do odstąpienia od prowadzenia całego postępowania kwalifikacyjnego. Etapy przeprowadzane w placówkach Policji Warto wiedzieć, że w komórce do spraw doboru dany kandydat do służby w policji dostanie szczegółowe informacje o terminie, w jakim będą przeprowadzane kolejne etapy powiązane z postępowaniem kwalifikacyjnym. Należy do nich z pewnością zaliczyć test sprawności policja, testy do policji. Ponadto musimy mieć świadomość, że konkretny kandydat powinien obowiązkowo stawić się w jednej z pięciu szkół policji (Piła, Słupsk, Szczytno czy Legionowo). Potem ewentualny kandydat tego samego dnia będzie poddany dwóm etapom postępowania kwalifikacyjnego. Musimy być świadomym, iż egzamin sprawności fizycznej będzie polegał na zaliczeniu poprzez kandydata sprawnościowego toru przeszkód w określonym wcześniej czasie. Później wszystkie wyniki kandydata przeliczane będą na opracowany system punktowy. Ponadto wspomniany egzamin sprawności fizycznej będzie zaliczony, kiedy kandydat uzyska określony czas do zaliczenia, który wynosi 1 min. i 41 sekund.

Leave A Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *